home        členové        koncerty        foto        CD        ukázky        muzikantské historky        kontakt       
       
Současní členové orchestruDaniel Chráska
Dirigent, cembalista a varhanník
Soukromý podnikatel
Tel: +420 602 412 877
E-mail: bonanota2008@gmail.com

Pavlína Kalvachová
housle
Učitelka hudby na základní škole

Petr Borůvka
housle
Absolvent HAMU a učitel na ZUŠ

Pavel Jandejsek
housle
Absolvent konzervatoře a učitel na ZUŠ

Lenka Hovorková
housle
Veterinární hygienička

Lenka Jedličková
housle
Masérka

Kristina Widenská
housle
Sestra v ordinaci

Jindra Mudruňková
housle
Učitelka na základní škole

Zuzana Nová
viola
Pojistná matematička

Alžběta Macková
viola
Učitelka ve speciální škole

Lydie Csukášová
violoncello
Právnička

Václav Trunec
kontrabas
Soukromý podnikatel


Bývalí členové orchestru


housle: Kristýna Slabá, Aneta Žídková, David Pavlosek, Antonín Mareček, Marie Dobášová, Vít Trunec, Václav Pokorný, Kristina Widenská, Petr Borůvka
Viola: Martina Pavlisová, Barbora Coufalová
Violoncello: Štěpánka Slouková, Anežka Pokorná
Kontrabas: David Slouka


Sólisté:


Housle
Bohuslav Matoušek, Petr Borůvka, Pavlína Kalvachová, Pavel Jandejsek

violoncello
Helena Spudilová, Lydie Csukášová

Klavír
Jaroslav Tůma

Zpěv
Renata Korečková (Píbilová) (soprán), Lucie Smotlachová (soprán), Michaela Trunečková(soprán), Radka Ohlídalová (soprán), Monika Drdová(soprán), Jan Kohl (tenor), Denisa Míčová (alt), Paver Ďuríček (tenor), Petr Svoboda (bas)

Flétna
Pavla Hanušová (příčná flétna, zobcová flétna)
Daria Rosová (příčná flétna)
Jana Dobášová (příčná flétna)
Simona Lorencová (příčná flétna)
Olga Hatašová (recorder)
Eva Hlavatá (příčná flétna)
Martin Dostál (zobcová flétna)

Klarinet
Jan Charfreitag
Martin Kubišta

Hoboj
Jana Brožková

Trubka
Miluška a Josef Sadílkovi
Jiří Pelikán

Varhany
Irena Frelih (Slovinsko)

Sbory
Effatha
Chorus Minor Pardubice
Orfeus Pardubice
smíšený sbor Chrast
Canticorum iubilo Praha
Sbor Církve Bratrské z České Skalice

Recitace
Dana Rejmanová


Spolupracovníci:


Iva Chrásková - "kustod" orchestru, tj. péče o naše žaludky, organizační výpomoc při koncertech a spousta "neviditelné" mravenčí práce