home        členové        koncerty        foto        CD        ukázky        muzikantské historky        kontakt       
       
Zámecké nocturno pro kněžnu Johanku Marii Dohalskou z Dohalic
Zámek Hostačov 19. 5. 2015