home        členové        koncerty        foto        CD        ukázky        muzikantské historky        kontakt       
       
Koncert v kostele Nejsvětější Trojice v Chrasti
živá nahrávka


Cena: 100,- Kč + poštovné
Možnost objednání na adrese:
Daniel Chráska
Pardubická 227
533 52 SRCH
E-mail:
bonanota2008@gmail.comObsah:  
František Ignác Antonín Tůma: Partita IX.
1.   Andante   ...   4:07
2.   Presto   ...   1:34
3.   Arietta-andante   ...   4:10
4.   Menuet   ...   3:02
5.   Presto   ...   2:31

Anonymus
6.   Fuga a moll   ...   3:05

František Xaver Brixi: Koncert pro varhany C dur
7.   Allegro   ...   4:48
8.   Adagio   ...   5:24
9.   Presto   ...   3:24

J. K. Kuchař
10.   Fuga a moll   ...   2:14

Václav Felix: Suita pro smyčce
11.   Menuet   ...   1:30
12.   Gavota   ...   1:07

Josef Suk
13.   Meditace na chorál sv. Václave   ...   6:20

Wolfgang Amadeus Mozart
14.   Ave verum corpus   ...   2:31

Jan Zach: Beatus Vir
15.   Allegro   ...   3:41

Celkový čas:                49:40
Účinkuje:
               Komorní smyčcový orchestr Bona Nota
Sólistka:
               Irena Frehlih - varhany
Hosté:
               Chrámový smíšený sbor z Chrasti
Dirigent:
               Daniel Chráska

Živá nahrávka koncertu z kostela Nejsvětější trojice v Chrasti - 30.3.2003
Záznam a střih:Daniel Chráska


Irena Frehlih žije v Lubljani. Je studentkou klasického gymnázia a střední hudební školy. Hru na varhany studuje ve třídě prof. Gregora Klančila. V roce 1997 získala stříbro v mezinárodní soutěži v Mariboru. Zůčastnila se také letních varhanních škol doc. Jaroslava Tůmy a Ireny Chřibkové v Praze a Petra Planyavského a Romana Summeredera ve Vídni. Pravidelně se podílí na koncertní činnosti ve fratiškánském kostele v Ljubljani, kde jsou největší varhany ve Slovinsku. Po prázdninách bude pokračovat ve studiu hudby na Hudební akademii v Ljubljani.